قتاعت مالی است که پایان نمیپذیرد. (حضرت علی علیه السلام)

شما اینجا هستید

تجمع مبلغین در ماه رمضان