قتاعت مالی است که پایان نمیپذیرد. (حضرت علی علیه السلام)

شما اینجا هستید

کتاب تمثیلات استاد سید علی موسوی باروق

    کتاب تمثیلات استاد سید علی موسوی باروق

    این کتاب  به صورت پرسش و پاسخ، پرسش‏هاى روز و پاسخ‏هاى تمثیلى و منطقى همه فهم، در ده فصل؛خداشناسى ،پیامبران، امامان، احکام، اخلاق و عرفان، قرآن، سیاسى،رستاخیز، پزشکى و عمومى تألیف و تدوین گردیده است. البته جلد دوم آن همراه با همین جلد در یک کتاب به نام پرسش و پاسخهایی به روز چاپ شده است